28.10.2016
06.11.2016

Lola Pertowsky — Contexten scheppen

Interview: Bob Vanden Broeck (traduction française indisponible)

 

Zonder context had ik je niet herkend zei je zacht
je maakte een vierkant raam met je vingers en keek erdoor heen

— uit Finse Meisjes van Kira Wuck

Waarom rotsblokken?

Ik was gefascineerd door deze stenen. Esthetisch gezien dan, maar ook als object. Soms bevinden deze blokken zich echt op vreemde plaatsen. Hoe zijn ze daar terechtgekomen? Wie heeft ze daar neergelegd? Het is het begin van iets nieuw, een beweging. Als ik fotografeer laat ik me leiden door het moment. Ik maak een foto en nadien beslis ik pas of ik met die foto aan de slag ga. Op mijn blog verzamel ik al die beelden.

Op die blog zag ik dat je een interesse hebt voor organische vormen, voor de manier waarop kleuren en vormen bewegen. Dit is ook het geval bij deze rotsblokken. Hoe verhoudt fotografie zich als medium tot deze dynamiek?

Uiteindelijk zijn deze blokken verplaatst door mensen. Soms worden ze nog gebruikt. Zo maakte ik een foto van een rotsblok op een plein aan de Hallepoort, te Brussel. Mensen zetten zich neer op die steen. Het gaat dus ook over de interactie tussen mens en natuur. De meeste rotsblokken hebben echter geen functie, ze worden gewoon verplaatst. Hoe contexten veranderen, dat probeer ik te begrijpen via de fotografie.

Daarom kies je ook voor deze presentatie?

Door de foto’s als materiële obstakels in de ruimte te plaatsen, wisselen ze eigenschappen uit met wat ze verbeelden. Zo schep ik ook zelf weer een nieuwe context, dankzij fotografie. Anderzijds verhouden deze objecten zich ook tot Billboards. Via deze objecten denk ik na over hoe mijn beelden zich verhouden tot de beeldcultuur.

Zie je een bepaalde rol weggelegd voor fotografie in de publieke ruimte?

Ik zou wel graag meer in de publieke ruimte werken met mijn foto’s. Als iemand wacht op een perron, kan een verrassend beeld op straat die persoon raken. Het openbaart iets in de binnenkant van die persoon.

In welke context moet ik het videoscherm bekijken?

Eigenlijk staat dit videoscherm los van de foto’s. Ik wilde een sterrenhemel onderzoeken. Hoe ver kan ik zien en hoeveel details geeft de hemel prijs? Er ontstond toevallig een link met de foto’s. Je zou de rotsblokken als meteorieten kunnen bekijken die uit de hemel zijn gevallen. Zo ontstaat er toch weer een andere context.

© Lola Pertowsky
 
© Lola Pertowsky
 
© Lola Pertowsky